دروازه ملل:پذیرای میهمانان ایران زمین

دروازه ی ملل هم ساخته ای از تخت جمشید است که که به دست هنر مندان 28 ملیت تحت تسلط ایران ساخته شده است . دو طرف در ورودی دو گاو ساخته شده ، نقش گاو برگرفته از هنر آشوری است .چرا که گاو در آشور به معنای دوستی بین ملتها است . گاو اولین حیوان آفریده شده توسط اهورا مزدا و سر منشأ همه ی حیوانات است . در تخت جمشید گاو به عنوان یابنده ، نگهدارنده و سمبل برکت و نگهبان می باشد . بالای ورودی و خروجی دروازه ی ملل به 3زبان پارسی ، ایلامی و بابلی نوشته شده است که خشایار شاه به یاری اهورا مزدا این دروازه را برای تمام ملل ساخته است و به همین دلیل به آن دروازه ی ملل می گویند و نیز مجسمه هایی از گاو یا بالهای افراشته ، عقاب و نیز انسان در قسمت خروجی دروازه ی ملل وجود دارد . چرا که به عقیده ی باستان ، داناترین موجود انسان است و بال عقاب و بدن گاو نیز از همه ی موجودات قوی تر است و این سمبل شاه را قدرتمندترین و دانا ترین موجود و نگهبان کشور نشان داده شده است . در کتیبه این کاخ آمده: « این دروازه همه ملت ها را من به خواست اهورامزدا ساختم. بسا ساختمان های خوب دیگر در این پارسه کرده آمد که من برآوردم و پدرم (داریوش)؛ هر آن بنایی که زیبا می نماید، همه را به تایید اهورامزدا ما ساختیم.» نمایندگان ملت های تابع امپراتوری هخامنشی برای ورود به تخت جمشید، از این دروازه عظیم می گذشتند و پس از اندکی انتظار در تالار کاخ، با عبور از یک خیابان به سمت کاخ آپادانا و کاخ صد ستون حرکت می کردند.

 


The Gate of All Nations in Persepolis

/ 2 نظر / 17 بازدید
Arsham

با سپاس از حضور گرمتان سر تعظیم در مقابل همه بزرگان ایران زمین فرود می آورم من نیز با فتخار شما را در قلب پیوندهایم جای دادم. با نام طبیب 77 اگر نام دیگری است خبرم کنید

Arsham

[گل]با دو گزارش مستند دیگر در انتظار حضور گرمتان هستم[گل]